Malina Polana

Polana je uz pravilno uzgajanje sorta koja može dati jako dobre prinose. Plodovi su krupni i prijatne arome, lepe crvene boje. Ova sorta zahteva svakodnevno navodnjavanje tokom letnjih žega. Ukoliko se ne obezbeddovoljna količinai vode za polivanje postoji rizik od sušenja cele biljke.